Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten afgekort AFM is de toezichthouder van de financiële markten. Zij zijn actief op het gebied van: beleggen, verzekeren, lenen en sparen. Eén van de belangrijkste zaken als het gaat over financiële producten is vertrouwen van het bedrijfsleven, de overheid en de consument. Het is van groot belang dat de verschillende financiële markten op een eerlijke, duidelijke en transparante manier werken. De Autoriteit Financiële Markten is verantwoordelijk voor het toezicht hierop.

De Autoriteit Financiële Markten is een onafhankelijke partij en laat zich daarom bij beslissingen niet beïnvloeden door partijen uit de financiële sector. Toch heeft het AFM wel banden met de overheid. Het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemd in deze rol dan ook het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Verder keurt het Ministerie van Financiën de begroting goed en stelt deze de heffingen vast.

Naast het Ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor het toezicht op de persioenuitvoerders. Zij worden gezien als een afzonderlijke financiële markt.

Betaal niet langer teveel voor uw lening of krediet! Kijk of ook u hierop kunt besparen!


Naast de Autoriteit Financiële Markten houdt ook De Nederlandse Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Het verschil tussen de AFM en DNB is dat de De Nederlandse Bank verantwoordelijk is voor het prudentiële toezicht (Het prudentieel toezicht is gericht op het waarborgen van een stabiel financieel stelsel door de naleving te bevorderen van de regels met betrekking tot de soliditeit van de afzonderlijke financiële ondernemingen). De DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen.

Wat doet de Autoriteit Financiële Markten

De AFM maakt zich hard om eerlijke en transparante financiële markten te krijgen. Zij zijn een onafhankelijke “gedragstoezichthouder” op de verschillende financiële markten. De Autoriteit Financiële Markten zorgt ervoor dat financiele diensterverlening aan consumenten wordt bevorderd. Daarnaast streven zij naar een eerlijke en efficiënte werking van de verschillende kapitaalmarkten met als hoofddoel het vertrouwen van de consument, bedrijven en alle andere financiële markten. Dit doen zij zowel nationaal als internationaal. Met deze verantwoordelijkheid zijn zij één van de belangrijkste factoren van de welvaart en de economische “reputatie” van Nederland.

De AFM houdt zich bezig met de volgende terreinen:

Financiële dienstverlening

De AFM heeft als doel het bevorderen van de zorgvuldigheid van de financiële dienstverlening aan consumenten. Bedrijven en personen die in de financiële sector werkzaam zijn en financiële diensten verlenen moeten beschikken over de juiste deskundigheid en dienen betrouwbaar te zijn. De informatie die verstrekt word door financiële dienstverleners dient feitelijk juist te zijn. Verder moet het in begrijpelijke taal uitgelegd worden en mag het niet misleidend zijn. De financiële ondernemingen dienen te handelen in het belang van hun klanten, zij hebben de zogeheten zorgplicht.

Kapitaalmarkten

De Autoriteit Financiële Markten heeft als doel het bevorderen van een eerlijke en efficiënte werking van de kapitaalmarkten. Dit is van groot belang voor het vertrouwen van beleggers op deze markten. Zij handhaven de “spelregels” voor degenen die actief zijn op de markt van aandelen en/of andere effecten. Verboden zaken zijn: Marktmisbruik, handelen met voorkennis, manipulatie van de koersen of misleiding op welke manier ook. Ondernemingen die beursgenoteerd zijn dienen informatie die de koersen zouden kunnen beïnvloeden tijdig en op een correcte en voor iedereen toegankelijke manier naar buiten brengen. Verder is de AFM verantwoordelijk voor het handhaven van de regels voor de uitgifte van effecten en openbare biedingen, voor financiële verslaggeving en voor de accountants die de verslaglegging dienen te controleren.

Meer informatie over de Autoriteit Financiële Markten vind je op de website: www.afm.nl

Wilt u meer informatie over een doorlopend krediet oversluiten, of bent u benieuw wat u kan lenen? Bekijk dan eens deze site voor een eerlijk en objectief advies >> Klik hier <<

This entry was posted in Autoriteit Financiële Markten and tagged , . Bookmark the permalink.